Drukowanie 3D

www.druki-3d.pl

Drukowanie przestrzenne (drukowanie 3D) jest jedna z technologii z szerszej grupy określanych mianem szybkiego wykonywania prototypów (ang. rapid prototyping), służących do szybkiej, precyzyjnej i powtarzalnej produkcji elementów.

Osadzanie topionego materiału (FDM ang. fused deposition modeling) to jedna z metod rapid prototyping (szybkie prototypowanie). W metodzie tej nanoszony materiał (zwykle tworzywo sztuczne) przeciskany jest przez dyszę, ogrzaną do temperatury jego topnienia. Dysza kontroluje przepływ materiału i jest przemieszczana automatycznie według instrukcji programu.

Klient: Druki 3D
Wykonanie: 2013