Klinika stomatologiczna "Cichoń Stomatologia"

Klient: Stomatologia CICHOŃ Centrum Stomatologii i Implantologii
Wykonanie: 2014

Prezentacja odświerzonego loga.

Projekt strony.

Strona w pełnym wymiarze.